Na sastanku su prisustvovali gosp. Goran Kezunović (ravnatelj CARNeta), Andrijana Prskalo Maček (zamjenica ravnatelja CARNeta i voditeljica projekta e-Škole), te 15-tak zaposlenika CARNeta koji rade na projektu e-Škole. Od strane Fakulteta organizacije i informatike na sastanku su bili prisutni dekan prof. dr. sc. Neven Vrček, voditelji projekta na FOI-ju izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep i prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, te voditelji rezultata i suradnici na projektu.

Nakon pregleda realiziranih i planiranih aktivnosti na projektu e-Škole po rezultatima, raspravljalo se o prezentacijama i radionicama projekta e-Škole u okviru konferencija CECIIS i CUC, koje će se održati ove godine. Tema je bila i druga faza projekta e-Škole, čiji je cilj na temelju primjera iskustva pilotiranja razviti strategiju za implementaciju sustava digitalno zrelih škola u cijelom sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj (2019.-2022.). U sklopu toga prezentirao se nacrt Izvješća o naučenim lekcijama kroz pripremu i provedbu pilot projekta e-Škole, u svrhu što bolje i detaljnije pripreme druge faze projekta. Obje strane izrazile su zadovoljstvo suradnjom uz želju za nastavkom te zajedničkom prijavom velikog projekta e-škole koji bi trebao obuhvatiti sve osnovne i srednje škole u Hrvatskoj te započeti 2019. godine.