Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. te je za isti namijenjen ukupan iznos od 180.894.788,00 HRK bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Svrha (cilj) poziva

Usmjeriti istraživanja u tematskim i pod-tematsko prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. g. (S3) prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom. Projekti su namijenjeni za primijenjena istraživanja koja su u fazi Industrijskog istraživanja (TRL2 do TRL4) i eksperimentalnog razvoja (od TRL5 do TRL8).

Prihvatljivi prijavitelji

  • znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja i koje ispunjavaju kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01).

Partnerstvo je obavezno. Prijavitelj može imati više od 1 partnera. Partnerstvo se dokazuje Sporazumom o partnerstvu.

Prihvatljivi partneri

  • mikro, mala i srednja poduzeća u skladu s uvjetima Priloga I. Uredbe 651/2014 i Uredbe 1084/2017 ili velika poduzeće koja ne ispunjavaju uvjete utvrđene u Prilogu I.

Raspoloživost sredstava

  • Najveći iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 6.800.000,00 HRK.

Poziv je dostupan na mrežnim stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova.