Datum raspisivanja natječaja je 27. travnja 2018. godine, a rokovi za prijavu su 2. srpnja i 3. prosinca 2018. godine.

Prihvatljivi su projektni prijedlozi iz svih područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti. Ukupni proračun natječaja iznosi 15.000.000,00 kn te godišnji iznos financiranja po projektu iznosi od 200.000,00 do 500.000,00 kn, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kn. Trajanje financiranja projekta je od 2 do 3 godine.

Financirat će se troškovi istraživanja (do 60% ukupnog iznosa), nabavka opreme (do 30% ukupnog iznosa), troškovi osoblja (zapošljavanje doktoranada i poslijedoktoranada), diseminacija i suradnja te posredni troškovi (do 5% ukupnog iznosa traženih sredstava). 

Projekt prijavljuje znanstvena ustanova, dok financijsko sudjelovanje partnerske ustanove mora iznositi najmanje 50% sredstava ukupne vrijednosti projekta (u slučaju da je u projekt uključeno više partnera, oni zajedno moraju osigurati 50% ukupne vrijednosti projekta). Udjelom partnerske ustanove može se računati i Twinning projekt koji je u tijeku provedbe, čiji je koordinator predlagatelj projektnog prijedloga, pri čemu udio Twinning projekta može biti do 30% partnerske ustanove, a ostatak mora biti izravna uplata drugog/ih partnera.

Više informacija o natječaju i detaljne upute za prijavu dostupni su na stranicama Hrvatske zaklade za znanost.