Ovaj je program predviđen za poticanje suradnje između hrvatskih istraživača i voditelja ERC projekata s ciljem stjecanja iskustva za prijavu novih ERC projekata te će se ovim programom financirati posjete voditeljima ERC projekata u trajanju od 1 do 6 mjeseca.

Prihvatljivi prijavitelji su javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Istraživač koji prijavljuje gostovanje mora biti aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.

Datum raspisivanja natječaja je 26. kolovoza 2019. godine, a natječaj je otvoren do 2. listopada 2019. godine do 13 sati.

Prihvatljiva istraživačka područja su sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti, a najveći ukupni iznos financiranja po projektu iznosi mjesečno 2.000,00 eura neto (u kunskoj protuvrijednosti) za smještaj i hranu. Uz to, HRZZ će također pokriti i trošak javnog prijevoza do mjesta institucije domaćina.

Više informacija o uvjetima natječaja te svu prijavnu dokumentaciju možete pronaći na službenoj stranici HRZZ-a.