Natječaj je objavljen u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Njegova je svrha unaprjeđenje infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te intenziviranje suradnje sa sličnim centrima u EU.

Ukupna bespovratna sredstava: 563.294.117,66 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 3.000.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Ustanove iz područja obrazovanja, vještina i cjeloživotnog učenja

Rok za prijavu projekata je 30. rujan 2019. godine do 23:59 sati.

Detalji natječaja i prijavna dokumentacija objavljeni su na ovoj poveznici.