Fond je posebno usmjeren na potporu regionalnim prekograničnim suradničkim projektima koji su usmjereni na dijeljenje znanja, razmjenu primjera dobre prakse i jačanje kapaciteta unutar svih prioritetnih sektora EEA i Norveških fondova 2014. – 2021. Poziv traži inovativne projektne ideje koje predlažu nova rješenja za zajedničke izazove.

Prioritetni sektori Fondova su:

  • inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost
  • društvena uključenost, zapošljavanje mladih i smanjivanje siromaštva
  • okoliš, energetika, klimatske promjene te ekonomija niskog ugljika
  • kultura, civilno društvo, dobro upravljanje te temeljna prava i slobode
  • pravosuđe i unutarnji poslovi.


Projekti financirani iz ovih Fondova moraju po svojoj prirodi biti regionalni prekogranični ili transnacionalni te uključivati partnere iz barem tri države (2 države moraju biti države članice predmetnog fonda ili EU članice), kao i sadržavati aktivnosti u različitim državama. Prihvatljivost partnera šira je nego u drugim EEA i Norveškim fondovima te obuhvaća i partnere država koje graniče s EU. Države korisnice (15) ovog poziva su Bugarska, Republika Hrvatska, Cipar, Češka Republika, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka i Slovenija. Partneri (10) iz Albanije, Bjelorusije, BiH, Republike Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Rusije, Srbije, Turske ili Ukrajine su također prihvatljivi.

Partnerstvo može uključivati i stručne partnere iz država donatorica (Island, Lihtenštajn ili Norveška), kao i internacionalnih organizacija.

Prihvatljivi prijavitelji su općine/regije, organizacije osnovane od strane općina ili regija, udruge općina/regija, nevladine organizacije i civilno društvo, socijalna poduzeća, tvrtke, javne i privatne obrazovne i istraživačke organizacije, socijalni partneri i drugi.

Rok za prijavu: 01.07.2018. (nije potrebno predati gotov projekt, samo concept note)

Rok za prijavu gotovog projekta: 15.12.2018. (samo za one koji su prošli selekciju na temelju konceptualnog sažetka projekta)

Pravila, procedura i sve druge informacije vezane uz Fond za regionalnu suradnju i prvi poziv dostupni su na sljedećim poveznicama:

 


Za sva pitanja vezano za Poziv obratite se na sljedeću e-mail adresu: eeagrants@ecorys.com

Odgovori će biti objavljeni na službenim stranicama Fonda: link