Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizatorima programa popularizacije znanosti započetima u 2020. godini za aktivnosti provedene u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. Maksimalan iznos financijske potpore koja se može dodijeliti je 50.000 kn. Programi kojima je ukupan iznos planiranih troškova manji od 10.000 kn nisu prihvatljivi za dodjelu financijske potpore Ministarstva.

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za pojedini program popularizacije znanosti za pokriće sljedećih troškova:

a) oprema i potrošni materijal,
b) najam prostora i tehnička podrška,
c) hotelski smještaj i putni troškovi gostujućih edukatora i organizatora.

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 9. ožujka 2020. godine, s time da se elektroničke prijave zatvaraju u ponedjeljak, 9. ožujka 2020. godine u 16.00 sati.

Više informacija o uvjetima javnog poziva te informacije o načinu prijave nalaze se na ovoj poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-financijsku-potporu-programima-popularizacije-znanosti-u-2020-godini/3475