Svrha ovog natječaja je stabilno financiranje razvoja karijera doktoranada. Mentorima se omogućuje da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te tako usmjeriti njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj Projekta je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu.

Datum raspisivanja natječaja je 19. studeni, a rok za prijavu je 10. siječnja 2020. godine do 13:00 sati.

Natječaj je otvoren za mentore iz svih područja znanosti. Okvirni početak financiranja je sredina 2020. godine, a trajanje financiranja može biti najviše 4 godine. Iznos financiranja pokriva ukupan trošak plaće doktoranda.

Više informacija o natječaju dostupno je na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost.