Programom Istraživački projekti (IP-2020-02) financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Datum raspisivanja natječaja je 29. studeni, a rok za prijavu je 13. veljače 2020. godine do 13:00 sati.

Natječaj je otvoren za sva znanstvena područja. Proračun za 2020. godinu (za prvu godinu provedbe projekata) iznosi oko 40.000.000,00 kn. Trajanje financiranja projekta je 4 godine, a okvirni početak projekta predviđa se za studeni 2020. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.

Cilj programa Uspostavni istraživački projekti (UIP-2020-02) je podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika u ključnoj fazi kad mogu osnovati novu istraživačku grupu koja će se baviti međunarodno kompetitivnim i/ili nacionalno relevantnim znanstvenim temama. Natječaj je namijenjen mladim znanstvenicima koji su stekli doktorat najmanje 2, a najviše 7 godina prije datuma roka za prijavu na ovaj natječaj. Očekuje se da voditelj UIP projekta projektu posveti 55% svog radnog vremena.

Datum raspisivanja natječaja je 29. studeni, a rok za prijavu je 13. veljače 2020. godine do 13:00 sati.

Natječaj je otvoren za sva znanstvena područja. Proračun za 2020. godinu (za prvu godinu provedbe projekata) iznosi oko 20.000.000,00 kn. Trajanje financiranja projekta je 5 godine, a okvirni početak projekta predviđa se za studeni 2020. godine.

Tekstovi natječaja objavljeni su na mrežnim stranicama Zaklade, a cjelokupna prijavna i natječajna dokumentacija bit će dostupna na mrežnim stranicama u petak, 6. prosinca 2019. godine s dodatnim informacijama.