Cilj Marie Sklodowska-Curie akcija je podržati razvoj karijera i obrazovanje istraživača, s naglaskom na razvoju inovacijskih vještina pojedinaca, jačanju suradnje i transferu znanja među institucijama te jačanju Europe kao središta istraživanja i inovacija.

Na RISE natječaje mogu se prijaviti organizacije i institucije iz akademskog i ne-akademskog sektora iz Europske unije, pridruženih zemalja i trećih zemalja. U akademski sektor spadaju:

  • Javne ili privatne ustanove visokog obrazovanja koje dodjeljuju priznanja akademskog stupnja
  • Javne ili privatne neprofitne istraživačke organizacije čiji je primarni zadatak provođenje istraživanja 
  • Međunarodne organizacije od europskog interesa 

U okviru RISE natječaja prihvatljivo osoblje je:

  • Mladi istraživači
  • Iskusni istraživači
  • Upravno, menadžersko i tehničko osoblje koje podržava istraživačke i inovativne aktivnosti 

Projektne prijedloga prijavljuju konzorciji koji zajedno rade na istraživanju ili razvojnom projektu, a koji se moraju sastojati od najmanje 3 različite pravne osobe iz različitih zemalja, od kojih su barem dvije iz Europske unije ili neke pridružene zemlje. Ako su svi prijavitelji iz istog sektora (samo akademski ili ne-akademski) tada barem jedan partner mora biti iz treće zemlje.

Natječaj će biti otvoren 5. prosinca 2019. te će trajati do 28. travnja 2020. godine.

Više informacija dostupno je na ovoj poveznici.