Teorijska podloga na kojoj se temelji ovaj Poziv sastoji se u ideji da se učenjem kroz rad, prije svega, omogućava studentima proširenje stečenih kompetencija te razvoj odgovarajućih vještina koje doprinose boljem snalaženju u radnom okruženju, većoj samostalnosti i lakšem pronalasku zaposlenja. Specifično, u okviru ovog Poziva financirat će se aktivnosti kojima se unapređuje kvaliteta stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa, jačaju kompetencije osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad te omogućava stjecanje radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa.

Opći cilj

  • Povećanje zapošljivosti studenata omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina za rad.

Specifični ciljevi

  1. Unapređenje kvalitete stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa te jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad (work based learning).
  2. Omogućavanje stjecanja radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa.

Ciljane skupine:

  • nastavno i nenastavno osoblje na visokim učilištima studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija visoka učilišta

Ukupan iznos Poziva:

  • 100.000.000,00 KN

Minimalni iznos potpore po projektu:

  • 1.000.000,00 KN

Maksimalni iznos potpore po projektu:

4.000.000,00 KN

Trajanje projekata:

  • 24 – 36 mjeseci

Najava poziva dostupna je na mrežnim stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova.