Projekt je ušao u svoj devetnaesti mjesec provedbe, od ukupno trideset. Na sastancima na daljinu zajednički su se razrađivali i definirali formati i sadržaji digitalnih obrazovnih materijala za predmet Digitalna pismenost i upute za nastavnike u Digitalnom vodiču za nastavnike, koji se sada razvijaju. Nakon toga uslijedit će pilotiranje novih izbornih predmeta Digitalne pismenosti kod svih sveučilišnih partnera, te će se promovirati rezultati projekta. U biltenu je opisan proces kreiranja izbornih predmeta za novi kurikulum, detalji sastanka i diseminacijske aktivnosti. Bilten možete pogledati i preuzeti ovdje.