Cilj ovog projekta je uvesti nove tehnologije, odn. chatbotove Differ i Hubert, u visoko obrazovanje kako bi se unaprijedilo studentsko iskustvo, a sam je projekt podijeljen u dvije faze. U prvoj fazi projekta, odn. u prvom krugu pilotiranja aplikacije Differ, akademski partneri na projektu koristili su aplikaciju Differ u okviru nekoliko predmeta koji se predaju na njihovim institucijama. Partneri su koristili Differ tijekom ljetnog semestra, a po završetku semestra provedena je anketa putem upitnika i chatbota Hubert, koji je također dio projekta Edubots, s ciljem izrade istraživanja o percepciji Differa u nastavom procesu. Po završetku 1. kruga pilotiranja alikacija Differ je unaprijeđena te su razrađeni novi scenariji koji će se koristiti u 2. krugu pilotiranja koji će se provoditi u zimskom semestru.

Partneri na projektu pozivaju sve zainteresirane nastavnike u visokom obrazovanju da se uključe u projekt i isprobaju Differ u okviru svojih predmeta. U tu su svrhu organizirani webinari čiji je cilj pobliže predstaviti Differ svim zainteresiranim nastavnicima. Webinari su na engleskom jeziku te se održavaju u sljedećim terminima:

  • Ponedjeljak, 14. rujna: od 14.00 do 15.00 sati
  • Utorak, 15. rujna: od 10.00 do 11.00 sati
  • Srijeda, 16. rujna: od 14.00 do 15.00 sati
  • Četvratk, 17. rujna: od 10.00 do 11.00 sati
  • Petak, 18. rujna: od 14.00 do 15.00 sati

Na webinare se se možete prijaviti na ovoj poveznici, a više informacija o projektu možete pročitati na službenoj web stranici projekta.

Uz webinare koje provodi  EdTech Foundry, vodeći partner na projektu, Fakultet organizacije i informatike (FOI) organizirao je dana 14. rujna 2020. godine prezentaciju aplikacije Differ za svoje nastavnike. Prezentaciju je održala članica projektnog tima Antonela Čižmešija, mag. inf. te je u njoj predstavila rezultate ankete koju je FOI proveo po završetku 1. kruga pilotiranja, a koja je pokazala kako je većina studenata bila zadovoljna upotrebom Differa i mogućnostima koje im je pružio.

Svi zainteresirani nastavnici koji žele isprobati Differ u okviru svoih predmeta također se mogu javiti doc. dr. sc. Dijani Plantak Vukovac, voditeljici projekta na FOI-ju, i Antoneli Čižmešija, mag. inf.