DIGITRANS platforma je svojevrsni vodič za poduzetnike koji može poduzetnicima pomoći u razvoju novog poslovnog modela poduprijetog digitalnim tehnologijama. Korisnici platforme naučit će kako koristiti nove digitalne tehnologije, agilne koncepte poslovnog upravljanja te nove načine organizacije rada, s ciljem veće zarade, pridobivanja najkvalitetnijih ljudi, povećanja produktivnosti radnog tima, ostvarivanja zadovoljstva klijenata i partnera te postizanja prednosti u odnosu na konkurenciju.

Treninzi o transformaciji poslovnog ciklusa uz primjenu DIGITRANS metodologije održavat će se sve do proljeća 2019. godine, a u Hrvatskoj je regionalni centar za provedbu Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.. Tim sa Fakulteta organizacije i informatike zbog svoje ekspertize u modeliranju digitalnog poslovanja i višegodišnjeg iskustva sudjeluje u realizaciji radionica kao partnerska institucija.

Pozivamo sva mala i srednja poduzeća iz Varaždinske i Međimurske županije zainteresirana za implementaciju Digitrans metodologije, kao i dobivanje važnih informacija vezanih uz realizaciju transformacije poduzeća da se prijave za sudjelovanje na radionici. Prijava je moguća na e-mail adresu - knadovez@foi.hr.