Naime, iako u Hrvatskoj institucije visokog obrazovanja imaju strateške dokumente, nerijetko izostaje analiza provedbe tih strategija. Cilj ovog projekta je razvoj metodološkog okvira donošenja strateških odluka u visokom obrazovanju i praćenje njihove provedbe, a ta će metodologija biti provjerena i prilagođena na primjeru implementacije odluke o uvođenju otvorenog učenja i učenja na daljinu.

Projekt je trenutno u završnoj fazi te je dosad objavljeno preko 30 znanstvenih radova vezanih uz višekriterijsko odlučivanje, strateško upravljanje te otvoreno učenje i učenje na daljinu, a samo u prosincu 2018. godine objavljena su 3 znanstvena rada. Također, u rujnu 2018. godine održan je okrugli stol Strateško odlučivanje u visokom obrazovanju – implementacija otvorenog učenja i učenja na daljinu koji je okupio predstavnike hrvatskih sveučilišta s ciljem razmjene iskustava o strateškom uvođenju e-učenja u visoko obrazovanje.

Svi rezultati projekta dostupni su na službenoj mrežnoj stranici projekta.