Projekt kojeg provodi Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (FOI) u partnerstvu s Odjelom za informatiku Sveučilišta u Rijeci (OIRI), ima za cilj razvoj 4 nova studijska programa u području:

  • Podatkovne tehnologije i umjetna inteligencija;
  • Upravljanje sustavima informacijske sigurnosti i privatnosti;
  • Distribuirani i interaktivni sustavi i
  • Upravljanje transformacijom i inovacijom poslovnih sustava.

U 2019. godini, članovi radnih skupina pripremili su anketne upitnike za prikupljanje  informacija od poduzeća vezanih za ključne poslove, razinu potrebnog znanja i vještina djelatnika, sukladno odabranim zanimanjima u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija, a poštujući Metodologiju za izradu standarda zanimanja. Podaci prikupljeni anketama poslužit će za izradu standarda zanimanja i standarda  kvalifikacija.  S ciljem uvida u primjere dobre prakse u njihovom razvoju, dio projektnog tima - voditelji i pojedini članovi radnih skupina 'Upravljanje sustavima informacijske sigurnosti i privatnosti' te 'Distribuirani i interaktivni sustavi' su u studenom 2019. otputovali na studijski posjet u Francusku na partnerska sveučilišta.

Samo anketiranje predstavnika poslodavaca je provedeno u proljeće i ljeto 2020. godine. Prilikom anketiranja, radne skupine su vodile računa o tome da teritorijalno svi poslodavci budu obuhvaćeni podjednako, a isto tako da podjednako budu zastupljene sve vrste poduzeća. Prikupljeni podaci dali su kompletan uvid u stvarne potrebe na tržištu rada, na temelju kojeg će se razvijati prijedlog novih standarda zanimanja kao i novi moderni studijski programi za buduće studente.

Radna skupina za kvalitetu u prvoj polovici projekta bavila se analizom najboljih praksi u području kvalitete nastave i rada nastavnika na razini sveučilišta i fakulteta, a pritom je poseban naglasak stavljan na definiranje upitnika o vrednovanju, koji je obuhvatio: organizaciju vrednovanja kvalitete nastave i rada nastavnika na razini sveučilišta, organizaciju vrednovanja kvalitete nastave i rada nastavnika na razini fakulteta te općenitu svrhovitost anketiranja koja se provode na fakultetu. Primjere dobre prakse u vrednovanju nastave i rada nastavnika radna skupina je također potražila pri partnerskim domaćim i inozemnim institucijama i fakultetima.

Trenutno je u tijeku priprema anketnog upitnika za anketiranje studenata Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu i Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Prikupljeni podaci će projektnom timu poslužiti za bolji uvid u percepciju studenata vezano uz sam proces provođenja anketiranja o kvaliteti rada nastavnika.

Projektne aktivnosti projekta "DIP2Future: Razvoj obrazovnih programa, standarda kvalifikacija i standarda zanimanja iz područja IKT u skladu s HKO-om" završavaju u ožujku 2022. godine.