Na natječaj za Istraživačke i Uspostavne istraživačke projekte mogu se prijaviti svi znanstvenici koji su zaposleni na znanstvenim organizacijama koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Znanstvene organizacije moraju ispunjavati minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10).

Voditelj projekta može prijaviti projekt isključivo u području, odnosno područjima za koje je reakreditirana znanstvena organizacija. Jedan znanstvenik istovremeno može sudjelovati na 2 projekta Hrvatske zaklada za znanost, kao suradnik na 2 projekta ili voditelj jednog projekta i suradnik na jednom projektu. 

Svi voditelji i suradnici projekata Hrvatske zaklade za znanost koji završavaju do 31. prosinca 2019. mogu prijaviti nove projekte prijedloge na natječaje u 2019. godini, sukladno njihovim uvjetima.

Hrvatska zaklada za znanost do objave natječaja neće objavljivati dodatne informacije.