Svrha natječaja je stabilno i kontinuirano financiranje razvoja karijera doktoranada.

Mentorima se omogućuje da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te tako usmjeriti karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj Projekta je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu. Na natječaj se kao mentori mogu prijaviti znanstvenici iz svih znanstvenih područja s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji.

Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja. Financirat će se oko 200 doktoranada, financiranje može trajati najviše 4 godine. Okvirni početak financiranja je na jesen 2021. godine. 

Rok za prijavu mentora je 16. veljače 2021. godine zaključno do 13 sati

Više informacija o natječaju i prijavna dokumentacija dostupni su na službenim stranicama Hrvatske zaklade za znanost.