Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 21.06.2018. do 29.06.2020. g., odn. do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 50.000.000 HRK.

Cilj poziva je pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i stručnih tehničkih znanja.

VAUČERI predstavljaju poseban postupak dodjele bespovratnih sredstava prihvatljivim prijaviteljima u svrhu nabave usluga/nematerijalnih proizvoda od odabranih pružatelja usluga, s namjerom unaprjeđenja njihova poslovanja. Inovacijski vaučer je vrsta vaučera čija je osnovna namjena prijenos znanja od strane ZIO na MSP-ove kojima je to znanje potrebno za unaprjeđenje poslovanja i iskorištavanje vlastitog inovacijskog potencijala koji kroz takvu suradnju nastaje.

Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 10.000 HRK, a ukupna potpora ne može prijeći prag od 75.000 HRK.

Dodjeljivat će se potpore male vrijednosti (de minimis) prema indeksu razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave (JP(R)S –a) sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH (NN 147/14, 123/17):

  • najviše 70% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u IV. skupini JP(R)S –a razvrstane prema indeksu razvijenosti;
  • najviše 75% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. skupini JP(R)S –a prema indeksu razvijenosti;
  • najviše 80% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u II. skupini JP(R)S –a razvrstane prema indeksu razvijenosti;
  • najviše 85% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. skupini JP(R)S –a razvrstane prema indeksu razvijenosti.
     

Prihvatljive kategorije troškova:

  • Troškovi testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i troškovi pružanja stručnih tehničkih znanja, u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa na temelju ugovornog pružanja usluga.
  • Vaučer se izdaje za jednu aktivnost.

Broj projektnih prijedloga i bespovratnih sredstava po Prijavitelju:

  • Prijavitelj po predmetnom Pozivu može podnijeti više projektnih prijedloga, ali ne istovremeno.
  • Prijavitelj može dobiti max 5 vaučera izdanih u okviru Poziva, tj. može dobiti potporu za 5 projektnih prijedloga, no ukupan iznos potpore male vrijednosti dodijeljen jedinstvenom poduzetniku mora biti u skladu s de minimis Uredbom i pravilima koji se odnose na zbrajanje potpora.

Više detalja i svu natječajnu dokumentaciju možete: