Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Obrazovanje

Prijavitelji: Instituti, Fakulteti

Prihvatljivi prijavitelji: javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta.

Prihvatljive aktivnosti:

  • izrada programa na visokim učilištima namijenjenih privlačenju osoba koje su odustale od studija
  • provedba istraživanja o studentima koji su napustili studij
  • provedba aktivnosti dohvata („outreach“ aktivnosti) identificiranih pojedinaca iz NEET skupine
  • individualizirani pristup pružanja prilike za povratak u obrazovanje putem individualnog savjetovanja potencijalnih povratnika na studij
  • vrednovanje prethodnog učenja na način prilagođen svakom od studenata iz ciljane skupine
  • provedba individualiziranih programa stjecanja i vrednovanja učenja i integracija polaznika u visoko obrazovanje.

 

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 53.000.000.00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 3 000.000,00 HRK

Indikativni datum otvaranja Poziva: srpanj 2018.g.

Indikativni intenzitet potpore: 100%