Svrha Poziva je razvoj projektne dokumentacije potrebne za provedbu infrastrukturnih projekata u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u sklopu ESI fondova kako bi se pospješio i ubrzao proces transformacije hrvatskih znanstvenih organizacija u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovoga poziva je 45.600.000,00 HRK.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u sklopu ovoga poziva su:

  • Izrada dokumentacije za sljedeće vrste infrastrukturnih projekata: izgradnju IRI infrastrukture – izgradnja nove, preuređenje i dogradnje postojeće IRI infrastrukture, uključujući e-infrastrukturu[1] ili razvoj i poboljšanje (održavanje građevine ili rekonstrukcija ) postojećih objekata IRI infrastrukture u svrhu povećanja njihova područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja;
  • opremanje objekata istraživačke infrastrukture;
  • izrada klasifikacijske dokumentacije za gradnju i opremanje istraživačkoga broda (izrada dokumentacije i nadzor nad izradom);
  • Angažiranje osobe od strane Prijavitelja za voditelja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, br. 78/15)[2] ako je primjenjivo;
  • Upravljanje projektom (administrator projekta);
  • Informiranje i vidljivost – organizacija konferencija u svrhu promocije projekta;

Ostale aktivnosti projekta:

  • revizija projekta (osim osnovne revizije projekta očekuje se i revizija)
  • provedba horizontalnih načela.

Prihvatljivi prijavitelji (i partneri) su znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija i visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH.

Najava poziva dostupna je na mrežnim stranicama Europskih struktursnih i investicijskih fondova.

[1] E-infrastruktura obuhvaća alate, objekte i resurse koji su potrebni za naprednu suradnju i uključuje integraciju različitih tehnologija kao što su računalna snaga, osiguravanje pojasne širine, pohrana podataka, mrežno dijeljenje resursa, HPC resursi, optičke mreže itd.