Programi financiranja

COST

COST

Službena stranica
Otvoreni natječaji
Kontakt agencija

COST je program projektne suradnje na temeljnom istraživanju od općeg interesa radi stvaranja zajedničkih standarda za cijelu Europu uz financiranje na nacionalnoj razini. Na čelu COST-a nalazi se CSO (Committee of Senior Officials) koji čine nacionalni COST koordinatori i predstavnici odgovarajućih državnih institucija zemalja članica.

Najdugovječniji je europski okvir koji podržava transnacionalnu suradnju između istraživača, inženjera i znanstvenika diljem Europe. U pojedinim aktivnostima COST-a sudjeluju i institucije iz izvaneuropskih država. Program COST posebno je okrenut onim područjima istraživanja gdje zajedničke akcije mogu donijeti i korist zemljama sudionicama. Dok su naglasci u vrijeme osnivanja bili na području telekomunikacija, informatike, prometa, materijala, oceanografije, meteorologije i okoliša, sve više današnjih inicijativa okreće se društvenim znanostima, kemiji, medicinskim istraživanjima i šumarstvu. COST svesrdno promiče koncept "bottom-up working", gdje svaka zemlja članica smije pokretati akciju, koja pak može uključivati i po nekoliko projekata.

U Republici je Hrvatskoj za suradnju u okviru COST-a zaduženo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Ciljevi programa: usmjeriti COST akcije prema novim konceptima i proizvodima kao rezultat umrežavanja znanosti i tehnologije, podrška inovativnim idejama, omogućavanje otvaranje suradnje u zemljama uključenima u COST akcije i šire, mjerenje rezultata COST akcije, rezultata i učinka, te osiguranje kvalitete rada u provedbi svojih aktivnosti.

Slika programa financiranja