Programi financiranja

ERASMUS+

ERASMUS+

Službena stranica
Otvoreni natječaji
Kontakt agencija

ERASMUS+ poznat pod nazivom ''Erasmus za sve'' je program za obrazovanje, obuku, mlade i sport za razdoblje 2014-2020. Cilj ovog programa je jačanje znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unapređenju obrazovanja, osposobljavanja i rada u području mladih i sporta. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (opće obrazovanjevisoko obrazovanjeobrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih sporta.

Ovaj program je zamjena za sedam programa: Program za cjeloživotno učenje (s njegovim potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima).

Predviđeni proračun programa Erasmus+ za razdoblje od 2014.-2020. godine iznosi 14,7 milijardi eura.

Erasmus+ se sastoji od sljedećih ključnih aktivnosti:

  • Ključna aktivnost 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
  • Ključna aktivnost 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
  • Ključna aktivnost 3 - Podrška reformi politika
  • Aktivnosti Jean Monnet
  • Sport

Ciljevi programa su: jača povezanost politika EU-a s programima dodjeljivanja financijske potpore, pojednostavljivanje strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima, jednostavniji izračuni financijske potpore (paušalni iznosi), naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu), jača diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta, održivost rezultata nakon završetka projekta, bolja povezanost s potrebama tržišta rada, veća EU dodana vrijednost.

Slika programa financiranja