Programi financiranja

EUREKA

EUREKA

Službena stranica
Otvoreni natječaji
Kontakt agencija

Program EUREKA je rezultat europske mreže za financiranje tehnoloških, tržišno orijentiranih projekata. Predstavlja vodeću potporu inovacijama te platformu za međunarodnu suradnju malih i srednjih poduzeća u području istraživanja, razvoja i inovacija industrije, istraživačkih centara i sveučilišta iz svih tehnologijskih sektora.

Glavne karakteristike programa su:

  • iniciranje projekta od predlagača, a ne putem natječaja ("bottom up" pristup)
  • projektni partneri moraju biti iz najmanje dvije različite zemlje sa statusom EUREKA članstva
  • znanstveno-istraživačke institucije (javne visokoškolske ustanove i javni istraživački instituti) se mogu uključiti u projekt, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu bez partnera iz gospodarstva
  • ako u Hrvatskoj ima više partnera, određuje se glavni hrvatski partner (isključivo malo ili srednje trgovačko društvo)
  • financiranje: maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu iznosi najviše 150.000 EUR ili do 50 % udjela hrvatskog partnera na projektu, ovisno što je manje
  • vremensko trajanje: maksimalno trajanje projekta je tri godine (36 mjeseci).

Ciljevi programa su: potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet, potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika te stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman.

Slika programa financiranja