Programi financiranja

EUREKA EUROSTARS

EUREKA EUROSTARS

Službena stranica
Otvoreni natječaji
Kontakt agencija

Eurostars je program za istraživanje i razvoj nastao kao zajednička inicijativa EUREKA Tajništva i Europske komisije, podupirući istraživačke tvrtke koje razvijaju inovativne proizvode, procese ili usluge kako bi ostvarili konkurentsku prednost, dok je EUREKA europska inicijativa za financiranje tržišno orijentiranih projekata.
Eurostars projekti nemaju tematska ograničenja, a projekti se mogu aplicirati za bilo koje tehnološko područje pod uvjetom da imaju civilnu svrhu te da obuhvaćaju razvoj novog proizvoda, procesa ili usluga. Na Eurostars projektu moraju sudjelovati barem dvije zemlje članice. Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem (R&D performing SME). Najmanje 50% aktivnosti treba provoditi partner koji je R&D performing SME. Ostali partneri na projektu moraju biti mala ili srednja poduzeća. Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu niti su član HR konzorcija. Slijedom navedenog velika poduzeća, obrti i fizičke osobe ne mogu sudjelovati u programu EUREKA. Velika poduzeća mogu sudjelovati u programu uz 100 % samostalno financiranje projekta. Svi partneri na projektu čine konzorcij u kojem ni jedan natjecatelj ili zemlja ne smije biti odgovorna za više od 75 % ukupnih troškova projekta. Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu iznosi najviše 200.000 EUR ili do 70 % udjela hrvatskog partnera na projektu, ovisno što je manje, a maksimalno trajanje projekta određeno je na tri godine (36 mjeseci). Tajništvo EUREKA-e objavljuje pozive za podnošenje prijava u program Eurostars dva puta godišnje (ožujak i rujan).

Ciljevi programa: potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet, potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika, stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman.

Slika programa financiranja