Programi financiranja

Europski fond za regionalni razvoj

Europski fond za regionalni razvoj

Službena stranica
Otvoreni natječaji
Kontakt agencija

Europski fond za regionalni razvoj (ERDF-European Regional Development Fund) ima proračun u iznosu od 183,3 milijarde eura za razdoblje 2014.-2020. godine. Usmjeren je na proizvodne investicije u cilju otvaranja radnih mjesta, infrastrukturne investicije te na lokalni razvoj, kao i na razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

Korisnici ERDF mogu biti: 

 • istraživački centri, lokalne i regionalne vlasti, škole, korporacije, trening centri, državna uprava, mala i srednja poduzeća, sveučilišta i udruge
 • javna tijela, određene organizacije privatnog sektora (osobito mala poduzeća), nevladine organizacije i volonterske organizacije
 • strane tvrtke s bazom u regiji koja je pokrivena određenim operativnim programom pod uvjetom da zadovoljavaju europska pravila javne nabave.

Tematski ciljevi koji mogu koristiti ERDF kao izvor financiranja:

 • istraživanje i razvoj te inovacije
 • poboljšani pristup informacijskim i komunikacijskim tehnologijama te veću kvalitetu tih tehnologija
 • klimatske promjene i prijelaz na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika
 • poslovnu podršku malim i srednjim poduzećima
 • usluge od općeg gospodarskog interesa
 • telekomunikacijsku, energetsku i prijevoznu infrastrukturu
 • povećavanje kapaciteta institucija i učinkovitu javnu administraciju
 • zdravstvenu, obrazovnu i socijalnu infrastrukturu
 • održivi urbani razvoj.

Ciljevi programa su: jačanje ekonomske i socijalne kohezije te smanjivanje razlika između regija unutar EU kroz podršku u razvoju i strukturnim prilagodbama regionalnih gospodarstava, prekograničnoj, transnacionalnoj i međuregionalnoj suradnji.
Nadležna institucija je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Slika programa financiranja