Programi financiranja

HAMAG-BICRO

HAMAG-BICRO

Službena stranica
Otvoreni natječaji
Kontakt agencija

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije nastala je ujedinjenjem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) i Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO). Spajanjem ovih dviju agencija nastojao se pojednostaviti proces prolaska poduzetnika od inicijalne poslovne ideje preko zatvaranja financijske konstrukcije i komercijalizacije do plasmana proizvoda i usluga na tržištu.

HAMAG-BICRO se želi pozicionirati u provedbi strategije ''EUROPA 2020'' kroz dva cilja:

  • Tematski cilj 1 - Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
  • Tematski cilj 2 - Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture.

PROGRAMI

PRIVATNI SEKTOR

POC za poduzetnike

Ključni cilj Provjere inovativnog koncepta za poduzetnike je inovativnim tvrtkama pružiti priliku da provjere i potvrde komercijalnu primjenu istraživačkih rezultata i uspostave odgovarajuću strategiju za nastavak komercijalizacije. BICRO u suradnji s prepoznatim centrima dodjeljuje bespovratna sredstva na konkurentnoj osnovi odnosno najbolje ocijenjenim projektima do 70 % ukupnih troškova projekta. PoC financira sljedeće aktivnosti: demonstracija tehničke izvedivosti, provjera i zaštita intelektualnog vlasništva, izrada funkcionalnog prototipa. Vrijednost financiranja je do 350.000 HRK po projektu.

RAZUM – sjemenski kapital za razvoj novog proizvoda 

Program koji osigurava početno financiranje novoosnovanih poduzeća ili početno financiranje razvoja novog proizvoda ili usluge u postojećim malim i srednjim poduzećima, s naglaskom na istraživačko-razvojne aktivnosti i podizanje konkuretnosti odmaćih poduzeća i proizvoda. U sjemenskoj fazi dodijeljuje se iznos sufinanciranja u visini 70% projekta. Natjecatelji su fizičke (poduzetnici, znanstvenici) ili pravne osobe (mikro, mala i srednja poduzeća) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

IRCRO program za istraživanje i razvoj 

Potiče suradnju gospodarstva i znanosti, najviše iskorištenje infrastrukture u znanstveno-istraživačkim centrima te ulaganje u istraživanje i razvoj malih i srednjih poduzetnika. Ciljevi su poticati MSP na povećanje svojih istraživačko razvojnih aktivnosti, njegovati i jačati veze između gospodarstva i znanosti, bolje iskoristiti postojeću infrastrukturu znanstveno istraživačkih institucija kroz suradnju, pomoći MSP da skrate vremenski ciklus za provedbu projekta. Vremensko trajanje razvojnog dijela projekta je do dvije godine. Sredstva iz programa IRCRO ne smatraju se potporama male vrijednosti („de minimis“ potpore). Natjecatelji mogu biti fizičke (poduzetnici, znanstvenici) ili pravne osobe (mikro, mala i srednja poduzeća) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, dok korisnici moraju biti pravne osobe, na znanju utemeljeno malo ili srednje poduzeće u pretežito privatnom vlasništvu. Vrijednost ulaganja je maksimalno 900.000 HRK ili 50% od ukupnih opravdanih troškova projekta.

JAVNI SEKTOR

PoC Javni sektor

Program provjere inovativnog koncepta za znanstvenike i istraživače (PoC PUBLIC) POC za znanstvenike podupire pretkomercijalizaciju vodećih tehnologija u nastajanju s hrvatskih sveučilišta, istraživačkih instituta te drugih visokoškolskih i znanstveno-istraživačkih ustanova te plasiranje izuma i ideja iz laboratorija na tržište. Ovdje se radi o inovativnim projektima s jakim potencijalom komercijalizacije te nije izvor financiranja za znanstvene projekte. Projekt mora biti postavljen tako da mu je u fokusu PoC tj. provjera ili dokazivanje inovativnog koncepta ili ideje za koju se ne zna i nema dokaza hoće li funkcionirati.

TEHCRO

Program za razvoj tehnološke infrastrukture (Technology Infrastructure Development Programme) ima za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske ekonomije kroz razvoj potpornih institucija koje će svojim djelovanjem stvoriti okruženje za transfer tehnologije i povećati mogućnosti rasta i održivosti inovativnih tehnoloških poduzeća, naročito onih koja nastaju kao tzv. «start-up» ili «spin-off» poduzeća utemeljena na znanju, rezultatima znanstvenog istraživanja i korištenju novih tehnologija.

U okviru programa TEHCRO razlikuju se četiri programske linije:

  • Tehnologijski inkubatori
  • Tehnologijsko-poslovni centri
  • Centri kompetencije
  • Razvojno-istraživački centri

Natjecatelji mogu biti znanstvene organizacije (sveučilišta, veleučilišta i druge visokoškolske ustanove, znanstveni instituti i sl.) te neprofitna trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave ili jedinice područne (regionalne) samouprave imaju izravni ili većinski udio u kapitalu. Vrijednost financiranja je neograničena.

TEST

Program TEST daje državne poticaje primijenjenim istraživanjima u području tehnologije, s naglaskom na poticanje razvoja visokih tehnologija. Kroz program TEST financiraju se oni istraživački projekti pokrenuti od hrvatskih znanstvenika kojima se razvijaju nove tehnologije i koji po završetku istraživačke faze streme daljnjoj komercijalizaciji i stvaranju novih proizvoda ili usluga. U području razvoja inovacija i novih tehnologija, potiče se inovativnost i poduzetništvo unutar znanstvene i akademske zajednice, nastojeći time povećati produktivnost i konkurentnost hrvatskoga gospodarstva te omogućiti pritjecanje domaćih inovacijskih i tehnoloških rješenja u gospodarstvo.

U programu TEST mogu sudjelovati sve znanstvene i akademske ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija ili Upisnik visokih učilišta koji se vode pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Druge fizičke i pravne osobe mogu u programu TEST sudjelovati ako s nekom od tih institucija sklope poseban ugovor o suradnji.
Prijedlozi projekata se prosuđuju na temelju sljedećih glavnih kriterija: inovativnost projekta, komercijalni potencijal projekta, izvodljivost projekta i rizici.

UTT PROGRAM 

Program podrške uredima za transfer tehnologije omogućuje otvaranje visoko kvalitetnih radnih mjesta, uspješnih tvrtki, te proizvodnji robe i usluga bolje kvalitete  kroz istraživačke aktivnosti na javnim visokoškolskim ustanovama i u javnim istraživačkim organizacijama. Program je izvor financiranja za aktivnosti komercijalizacije istraživanja, kako bi se povećao broj licenciranih komercijalno relevantnih tehnologija i broj novih start-up-a proizašlih iz rezultata znanstvenih istraživanja.

Slika programa financiranja