Programi financiranja

INTERREG

INTERREG

Službena stranica
Otvoreni natječaji
Kontakt agencija

Cilj prekogranične suradnje usmjeren je na rješavanje zajedničkih izazova identificiranih u pograničnim regijama (loša dostupnost, posebno povezivost informacijskih i komunikacijskih tehnologija i prometna infrastruktura, lokalnih industrija u opadanju, neodgovarajućeg poslovnog okruženja, nedostatka umreženosti između lokalnih i regionalnih uprava, niskih razina istraživanja i inovacija te preuzimanja informacijskih i komunikacijskih tehnologija, onečišćenja okoliša, sprečavanja rizika, negativnih stavova prema građanima susjednih zemalja te bi cilj programa trebao biti iskorištavanje neiskorištenih potencijala rasta u pograničnom području (razvoj prekograničnih objekata i klastera za istraživanja i inovacije, integracija prekograničnog tržišta rada, suradnja između obrazovnih institucija, uključujući sveučilišta, ili između zdravstvenih ustanova), uz istovremeno jačanje suradnje u svrhu općeg usklađenog razvoja Unije.

Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE namijenjen je razmjeni iskustava upravljačkih i provedbenih tijela nacionalnih operativnih programa te razmjenu dobre prakse u području zaštite okoliša, prometa i energetskog sektora. Raspoloživa sredstva u razdoblju 2014. do 2020. godine su 359 milijuna eura. Sredstva programa raspoloživa su nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima javne vlasti, regionalnim razvojnim agencijama, regionalnim energetskim agencijama, agencijama u području transporta i mobilnosti, akterima uključenim u upravljanje i provedbu programa namijenjenih rastu i stvaranju radnih mjesta, subjektima poslovne podrške i organizacije koje predstavljaju mala i srednja poduzeća te ostalim dionicima zaduženima za razvoj regionalne inovacijske infrastrukture i kapaciteta.

Cilj programa: smanjiti postojeće nejednakosti između regija Europske unije u pogledu njihovog ekonomskog i društvenog razvoja i održivosti okoliša, pritom uzimajući u obzir njihove specifične prostorne značajke i mogućnosti.

Slika programa financiranja