Programi financiranja

Obzor 2020

Obzor 2020

Službena stranica
Otvoreni natječaji
Kontakt agencija

Obzor 2020. (Horizon 2020) je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT). Proračun Obzora 2020. iznosi 78,6 milijardi eura. Glavni cilj programa je rješavanje društvenih izazova te smanjenje jaza između istraživanja i tržišta. 
Ciljevi programa su: ojačati poziciju EU u znanosti za omogućavanje jačeg zamaha vrhunskog istraživanja u Europi, ojačati vodeću industrijsku poziciju u inovacijama što uključuje značajne investicije u tehnologije, veći pristup kapitalu i potporu malom i srednjem poduzetništvu te riješiti glavne probleme stanovnika Europe (klimatske promjene, mogućnost razvoja održivog transporta i mobilnosti, omogućavanje lakšeg i povoljnijeg pristupa obnovljivim izvorima energije, osiguravanje prehrane stanvništva i suočavanje sa starenjem stanovništva).
Dijelovi programa:

Sljedeći se dijelovi programa protežu kroz sva tri prioriteta:
Širenje izvrsnosti i sudjelovanja (Spreading excellence and widening participation) predstavlja mjeru za povećanje sudjelovanja u Obzoru 2020. koja ima sinergijski učinak s politikama i aktivnostima kohezijskih fondova. 

Znanost za društvo i u društvu (Science with and for society) unapređuje suradnju i interakciju između znanosti i društva na rješavanju europskih društvenih izazova te razvijanju inovativnih načina povezivanja znanosti u društvu. 

Slika programa financiranja