Istraživanje

EUREKA

Službena stranica
Otvoreni natječaji
Kontakt agencija

Program EUREKA je rezultat europske mreže za financiranje tehnoloških, tržišno orijentiranih projekata. Predstavlja vodeću potporu inovacijama te platformu za međunarodnu suradnju malih i srednjih poduzeća u području istraživanja, razvoja i inovacija industrije, istraživačkih centara i sveučilišta iz svih tehnologijskih sektora.

Glavne karakteristike programa su:

HAMAG-BICRO

Službena stranica
Otvoreni natječaji
Kontakt agencija

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije nastala je ujedinjenjem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) i Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO). Spajanjem ovih dviju agencija nastojao se pojednostaviti proces prolaska poduzetnika od inicijalne poslovne ideje preko zatvaranja financijske konstrukcije i komercijalizacije do plasmana proizvoda i usluga na tržištu.

HAMAG-BICRO se želi pozicionirati u provedbi strategije ''EUROPA 2020'' kroz dva cilja: