Inovacije

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove”

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 21.06.2018. do 29.06.2020. g., odn. do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 50.000.000 HRK.

Objavljen prvi poziv za ulaganje u znanost i inovacije

Svrha Poziva je povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačko-razvojno–inovacijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

EUREKA

Službena stranica
Otvoreni natječaji
Kontakt agencija

Program EUREKA je rezultat europske mreže za financiranje tehnoloških, tržišno orijentiranih projekata. Predstavlja vodeću potporu inovacijama te platformu za međunarodnu suradnju malih i srednjih poduzeća u području istraživanja, razvoja i inovacija industrije, istraživačkih centara i sveučilišta iz svih tehnologijskih sektora.

Glavne karakteristike programa su:

HAMAG-BICRO

Službena stranica
Otvoreni natječaji
Kontakt agencija

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije nastala je ujedinjenjem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) i Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO). Spajanjem ovih dviju agencija nastojao se pojednostaviti proces prolaska poduzetnika od inicijalne poslovne ideje preko zatvaranja financijske konstrukcije i komercijalizacije do plasmana proizvoda i usluga na tržištu.

HAMAG-BICRO se želi pozicionirati u provedbi strategije ''EUROPA 2020'' kroz dva cilja:

Europski fond za regionalni razvoj

Službena stranica
Otvoreni natječaji
Kontakt agencija

Europski fond za regionalni razvoj (ERDF-European Regional Development Fund) ima proračun u iznosu od 183,3 milijarde eura za razdoblje 2014.-2020. godine. Usmjeren je na proizvodne investicije u cilju otvaranja radnih mjesta, infrastrukturne investicije te na lokalni razvoj, kao i na razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

Korisnici ERDF mogu biti: 

ERASMUS+

Službena stranica
Otvoreni natječaji
Kontakt agencija

ERASMUS+ poznat pod nazivom ''Erasmus za sve'' je program za obrazovanje, obuku, mlade i sport za razdoblje 2014-2020. Cilj ovog programa je jačanje znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unapređenju obrazovanja, osposobljavanja i rada u području mladih i sporta.