Industrija

EUREKA

Službena stranica
Otvoreni natječaji
Kontakt agencija

Program EUREKA je rezultat europske mreže za financiranje tehnoloških, tržišno orijentiranih projekata. Predstavlja vodeću potporu inovacijama te platformu za međunarodnu suradnju malih i srednjih poduzeća u području istraživanja, razvoja i inovacija industrije, istraživačkih centara i sveučilišta iz svih tehnologijskih sektora.

Glavne karakteristike programa su: