Privatni sektor

EUREKA

Službena stranica
Otvoreni natječaji
Kontakt agencija

Program EUREKA je rezultat europske mreže za financiranje tehnoloških, tržišno orijentiranih projekata. Predstavlja vodeću potporu inovacijama te platformu za međunarodnu suradnju malih i srednjih poduzeća u području istraživanja, razvoja i inovacija industrije, istraživačkih centara i sveučilišta iz svih tehnologijskih sektora.

Glavne karakteristike programa su:

HAMAG-BICRO

Službena stranica
Otvoreni natječaji
Kontakt agencija

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije nastala je ujedinjenjem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) i Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO). Spajanjem ovih dviju agencija nastojao se pojednostaviti proces prolaska poduzetnika od inicijalne poslovne ideje preko zatvaranja financijske konstrukcije i komercijalizacije do plasmana proizvoda i usluga na tržištu.

HAMAG-BICRO se želi pozicionirati u provedbi strategije ''EUROPA 2020'' kroz dva cilja: