Istraživanje i razvoj

Najava natječaja "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti 2017."

Svrha predmetnog natječaja je razviti cjelovit i stabilan program financiranja razvoja karijera doktoranada, omogućiti mentorima da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te usmjeriti njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj natječaja je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu.

FOI-ju odobren novi projekt

Po Pozivu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, projekt tvrtke SEDAM IT d.o.o. odabran je za financiranje. U sklopu navedenog projekta SEDAM IT će zajedno s partnerima - Fakultetom organizacije i informatike te tvrtkom Radilica d.o.o., raditi na industrijskom istraživanju i eksperimentalnom razvoju proizvoda modernog korisničkog iskustva i podrške.

EUREKA EUROSTARS

Službena stranica
Otvoreni natječaji
Kontakt agencija

Eurostars je program za istraživanje i razvoj nastao kao zajednička inicijativa EUREKA Tajništva i Europske komisije, podupirući istraživačke tvrtke koje razvijaju inovativne proizvode, procese ili usluge kako bi ostvarili konkurentsku prednost, dok je EUREKA europska inicijativa za financiranje tržišno orijentiranih projekata.

Europski fond za regionalni razvoj

Službena stranica
Otvoreni natječaji
Kontakt agencija

Europski fond za regionalni razvoj (ERDF-European Regional Development Fund) ima proračun u iznosu od 183,3 milijarde eura za razdoblje 2014.-2020. godine. Usmjeren je na proizvodne investicije u cilju otvaranja radnih mjesta, infrastrukturne investicije te na lokalni razvoj, kao i na razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

Korisnici ERDF mogu biti: