Zaštita okoliša

INTERREG

Službena stranica
Otvoreni natječaji
Kontakt agencija

Cilj prekogranične suradnje usmjeren je na rješavanje zajedničkih izazova identificiranih u pograničnim regijama (loša dostupnost, posebno povezivost informacijskih i komunikacijskih tehnologija i prometna infrastruktura, lokalnih industrija u opadanju, neodgovarajućeg poslovnog okruženja, nedostatka umreženosti između lokalnih i regionalnih uprava, niskih razina istraživanja i inovacija te preuzimanja informacijskih i komunikacijskih tehnologija, onečišćenja okoliša, sprečavanja rizika, negativnih stavova prema građanima susjednih zemalja te bi cilj programa trebao biti iskorišta