U sklopu projekta predviđeno je raspisivanje subvencioniranoga poziva kojemu je cilj financiranje projekata koji pokazuju kliničku izvedivost personalizirane medicine u složenim bolestima (uključujući multifaktorske, monogene i druge bolesti). Projektni prijedlozi moraju biti interdisciplinarni te jasno pokazati potencijalni utjecaj na personaliziranu medicinu i dodanu vrijednost transnacionalne suradnje.