sport

Otvoren natječaj za Erasmus+ Sport (Neprofitna europska sportska događanja)

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. g.

Otvoren natječaj za Erasmus+ Sport (Mala suradnička partnerstva)

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. g. U području sporta, Erasmus+ podupire aktivnosti koje rezultiraju razvojem, prijenosom i provedbom inovativnih ideja i praksi na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Također se očekuje da će aktivnosti sporta pridonijeti razvoju europske dimenzije sporta, jačajući suradnju i usklađenost među sportskim organizacijama.

Otvoren natječaj za Erasmus+ Sport (Suradnička partnerstva)

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. g.

ERASMUS+

Službena stranica
Otvoreni natječaji
Kontakt agencija

ERASMUS+ poznat pod nazivom ''Erasmus za sve'' je program za obrazovanje, obuku, mlade i sport za razdoblje 2014-2020. Cilj ovog programa je jačanje znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unapređenju obrazovanja, osposobljavanja i rada u području mladih i sporta.