Projekt na Fakultetu organizacije I informatike će voditi prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, dok će uz njega projektni tim činiti izv.prof.dr.sc. Katarina Tomičić-Pupek, doc.dr.sc. Martina Tomičić Furjan te Karlo Nadoveza, mag.oec. Vodeći partner na projektu je Tehnološko Inovacijski centar Međimurje (TICM) dok su još partneri na projektu University of Pannonia (Pannon Egyetem) te Nagykanizsa Asset Management Plc. (Nagykanizsa Vagyongazdalkodasi es Szolgaltato Zrt.) iz Mađarske.

Ukupan budžet projekta je 211.799,95 eura, a udio FOI-ja iznosi 27,92%. Trajanje projekta je 20 mjeseci.

Cilj projekta je razvoj i implementacija programa intenzivnog učenja za uklanjanje disbalansa unutar suradnje između privatnog sektora i sektora visokog obrazovanja, između tržišta rada i sustava obrazovanja, neujednačenosti u kvaliteti obrazovanja te nedostatka motivacije za cjeloživotno učenje, odnosno kako bi izlazni student bili što konkurentniji na tržištu rada. Program će trajati između 35 i 50 sati te student koji budu uspješno pohađali ovaj program osvojit će ECTS bodove.