Rezultati projekta e-Škole na Danu e-Škola u Varaždinu

eŠkole
U petak, 15. rujna 2023. godine u Vili Oršić u Varaždinu, održat će se Dan e-Škola na kojem će se predstaviti rezultati druge faze CARNET-ovog programa „e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza)” koji završava početkom listopada. Riječ je o informativno-edukativnom događanju koje je namijenjeno prvenstveno ravnateljima osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije i okolnih županija, ali i drugoj zainteresiranoj javnosti

U okviru Dana e-Škola, aktivnosti i rezultate projekta predstavit će Tihomir Markulin, pomoćnik ravnatelja CARNET-a te prof. dr. sc. Vjeran Strahonja i prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep s Fakulteta organizacije i informatike. Uvodno će se sudionicima obratiti i dr. sc. Miroslav Huđek, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije.

Govorit će se i o rezultatima završnog vanjskog vrednovanja i samovrednovanja digitalne zrelosti škola, smjernicama za igrifikaciju nastavnog procesa uz primjere dobre prakse, a događanje će obogatiti inspirativno i motivacijsko predavanje prof. Dejana Nemčića, koji je dvije godine zaredom proglašen najboljim učiteljem na svijetu.

Program, punog naziva “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće” započeo je u ožujku 2015. godine pilot projektom u kojem je sudjelovala 151 hrvatska škola. Na temelju iskustava i rezultata pilota CARNET je u rujnu 2018. godine krenuo s provedbom druge faze programa e-Škole s ciljem digitalne transformacije nastavnih i poslovnih procesa u svim školama u Republici Hrvatskoj financiranim iz državnoga proračuna.

Opći cilj programa e-Škole, koji je financiran sredstvima Europske unije, pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Nositelj projekta je CARNET, a partneri su Fakultet organizacije i informatike (FOI), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO), Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) i Inovacijski centar Nikola Tesla (ICENT).