Projekti

Izvrsnost

Brojem ostvarenih projekata i rezultata, suradnjom, umrežavanjem i sudjelovanjem na brojnim konferencijama diljem svijeta naši znanstvenici i suradnici dokazuju svoju znanstvenu i upravljačku izvrsnost, a time i kvalitetu nastave usklađene sa svjetskim trendovima.

Partnerstvo

Vrijedna iskustva u međunarodnim znanstvenim i komercijalnim projektima omogućila su nam uspostavu snažne institucijske projektne kulture te razvoj parterstva s različitim europskim i svjetskim ustanovama, brojnim hrvatskim poduzetnicima, javnim sektorom te državnom upravom.

Iskustvo

Važnost učenja na osobnim iskustvima dokazujemo vlastitim sofisticiranim sustavom - Bazom projekata. Kao skup vrijednih podataka Baza nam omogućuje pregled, pretraživanje i statistiku svih projektnih aktivnosti naših znanstvenika u okviru uspješnih i nesupješnih prijava te ostvarenih projekata.

Projekti

 • Vođenje projekta Hrvatske zaklade za znanost omogućilo je zapošljavanje doktoranda i poslijedoktoranda na sredstva projekta u okviru Laboratorija za umjetnu inteligenciju. Time je znatno povećana znanstvena komponenta Laboratorija te omogućeno mladim ljudima da se bave znanošću. Iskustvo rada na projektu obogatilo je naš laboratorij
  u pogledu međuljudskih odnosa, otvorene suradnje i znanstvenog pristupa.

  Izv. prof. dr. sc. Markus Schatten

 • Znanstveno i stručno usavršavanje nastavnika na fakultetu jedno je od temeljnih obilježja tog zanimanja. Sudjelovanje u pripremi projektnih prijava te rad na znanstvenim i stručnim projektima pri tome predstavljaju neprocjenjiv izvor traženog i potrebnog znanja iz domenskog područja. Rad na prijavi projekta, bez obzira na njezinu uspješnost, a posebno rad na projektu koji je dobio financiranje za mene je uvijek značilo stvaranje novih poznanstava koja su rezultirala novim projektnim prijavama i razmjeni domenskog znanja. To je ujedno i prilika za povećanje unutrašnje kohezije među zaposlenicima fakulteta te stvaranje dobrih međuljudskih odnosa. Vrlo je važno istaknuti i dodanu vrijednost u obliku posjeta drugim istovrsnim i raznovrsnim institucijama širom svijeta gdje možemo učiti o drugačijim kulturama, stavovima, vrijednostima, znanjima i iskustvima. Stoga, rad na projektu omogućuje da se, uz očite neposredne vrijednosti i prednosti za pojedinca, posredno razvija i cijela institucija.

  Izv. prof. dr. sc. Igor Balaban

 • Razmjenjivanje ideja, priprema i pisanje projektnog prijedloga, kao i realizacija projektne ideje je prije svega timski rad. Bez motiviranih članova tima, realizacija projekta sigurno neće biti uspješna. Radeći zajedno na ostvarivanju ciljeva projekta, kvaliteta i uspješnost tima nadilazi pojedinačne kvalitete članova i to je jedina garancija uspjeha. A iskustvo sudjelovanja u takvim povezanim i motiviranim timovima je neprocjenjivo.

  Izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa

 • Međunarodna suradnja i umrežavanje ključna su obilježja posla koji obavljam, te u tom smislu međunarodni projekti imaju veliki značaj. Sudjelovanje u pisanju projektnog prijedlog te kasnije i vođenje jednog Erasmus+ projekta dovelo me do jedne nove razine suradnje s kolegama s partnerskih sveučilišta diljem Europe te otvorilo nove vidike i mogućnosti daljnje suradnje. Za mene osobno ali jednako tako i za Ured za međunarodnu suradnju, iskustvo sudjelovanja i vođenja projekta velik je korak naprijed u internacionalizaciji.

  Izabela Oletić Tušek, univ. spec. pol.

 • Podrška upravljanju projektima također znači izvrsnost i ekspertizu i jednako je važan dio pripremanja i provođenja projekta. Iza svakog uspješnog voditelja projekta stoji uspješan projektni tim.

  Mr. sc. Lana Škvorc

 • Iako sam dosad sudjelovao u realizaciji nekoliko projekata, ovo je bilo moje prvo iskustvo u vođenju projekta. Za mene kao voditelja projekta Stand4INFO, najdragocjenije je bilo iskustvo rada u svim fazama projektnog ciklusa, od pripreme prijave projekta pa sve do završnog izvješća. Naravno, u realizaciji je bilo i manjih poteškoća i „borbe“ s rokovima, no mogu reći da sam posebno ponosan na činjenicu da smo u okviru projekta, na obostrano zadovoljstvo, surađivali s predstavnicima drugih visokoškolskih institucija i informatičkih tvrtki. Svakako ohrabruje i činjenica da su svi partneri iskazali dobru volju za suradnjom i na nekom od budućih projekata.

  Izv. prof. dr. sc. Zlatko Erjavec

 • Susrela sam suradnike i studente iz različitih dijelova svijeta, svaki me i obogatio kao osobu. Naučila sam da je različitost prednost. Upoznala sam bogatu kulturnu baštinu nacionalnih manjina. Uvjerila sam se da studenti s invaliditetom mogu napraviti čuda. Sretna sam kad mogu našim studentima omogućiti studijski boravak u inozemstvu, nekima je to otvorilo vrata za uspješnu poslovnu karijeru. Kroz sve to spoznala sam vrijednost naših običaja i vlastite kulture.

  Izv. prof. dr. sc. Violeta Vidaček Hainš

 • Sredstva dobivena iz ESF-a za istraživački projekt Razvoj modela za pružanje podrške diplomantima u ranom razvoju karijera uvelike su doprinijela kvaliteti provođenja istraživanja vezanog uz moju doktorsku disertaciju. Naime, sredstva su mi omogućila kontinuitet u provođenju istraživanja koje je uključivalo studije slučaja na nekoliko europskih sveučilišta, ali također i popratne diseminacijske aktivnosti kroz koje su ostvareni preduvjeti za primjenu rezultata istraživanja u praksi.

  Dr. sc. Katarina Pažur Aničić

 • Do sada sam vodila dva projekta međunarodnog karaktera. Radi se o bilateralnim projektima u suradnji s Institutom Jožef Štefan u Ljubljani koji je međunarodno prepoznatljiva institucija s vrlo jakom znanstvenom djelatnošću. Meni je ta suradnja puno značila jer sam kroz bilateralne posjete dobila uvid u način njihova rada te stekla bolji uvid u state-of-the-art  područja dubinske analize podataka. Dobivena iskustva sam proširila i na naš Fakultet uključenjem kolegice Dunje Mladenić u naš doktorski studij kao nositeljice zajedničkog kolegija.

  Izv. prof. dr. sc. Jasminka Dobša

 • Projekt E!2584 Ulixes - Intelligent tourist organization bio je prvi hrvatski europski projekt u kojem je Hrvatska postala vodeći član, a Fakulet organizacije i informatike je bio koordinator. Projekt je trebao ostvariti jedan složeni sustav prezentacije informacije vezanih uz turizam, te pružanje usluga turistima, turističkom sektoru i profesionalcima. Ključna tehnologija koje je trebala biti uključena je znanost o podacima (Data Science), koja je trebala omogućiti niz usluga od preporuka turista, do višerazinskiog odlučivanja u organizacija. Kao prvi hrvatski projekt, Ulixes je naišao na niz problema, jer još nisu bile organizirane pomoćne aktivnosti, koje danas organizirano i rutinski provode tijela MZOŠ-a, ili posebni centri (npr. Centar za međunarodne projekte na FOI-u). Također, projekt se provodio u vrlo turbulentno vrijeme u kojem su neki ključni partneri ispali iz projekta, tako da je to u velikoj mjeri otežalo realizaciju projekta. Projekt je dao niz inovativnih znanstvenih i tehničkih rješenja, od kojih su neki postali standard, a neki su bili toliko ispred vremena, da tek čekaju svoju priliku kao ideje u znanosti i ICT-u. 

  Prof. dr. sc. Božidar Kliček