MZO i AMPEU organiziraju ciklus kratkih webinara za nove natječaje za misije EU programa Obzor Europa 2024.

eu missions
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i Agencija za mobilnost i programe Europske unije organiziraju od 10. do 19. lipnja 2024. ciklus kratkih webinara na kojima će biti predstavljeni novi natječaji za misije EU-a programa Obzor Europa u 2024.

Misije EU-a (Prilagodba klimatskim promjenama, Tlo, Rak, Ocean i vode, Novi europski Bauhaus) su novi pristup istraživanju i inovacijama koje za cilj imaju putem istraživačkih i inovacijskih aktivnosti te suradnjom različitih disciplina i sektora donijeti rješenja za važne društvene izazove do 2030.

Na webinarima će biti predstavljene pojedine misije EU-a programa Obzor Europa, njihova implementacija na razini EU-a, kao i aktivnosti u Hrvatskoj u području misija EU-a. Bit će prezentirani novi natječaji misija koji su otvoreni u 2024. i primjeri sudjelovanja hrvatskih prijavitelja u projektima misija EU-a te mogućnosti koje stoje na raspolaganju potencijalnim prijaviteljima.

Raspored održavanja webinara: 

  • Ponedjeljak, 10. 6., od 10 do 12 sati - Webinar o novim natječajima za misiju Prilagodba klimatskim promjenama u 2024.
  • Srijeda, 12. 6., od 10 do 14 sati – Događaj Novi natječaji za misiju Tlo programa Obzor Europa u 2024. (program se održava online i on-site na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25, Zagreb). Događaj se održava uz suorganizaciju Mađarske agencije za inovacije, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog tloznanstvenog društva.
  • Petak, 14. 6., od 10 do 12 sati - Webinar o novim natječajima za misiju Rak u 2024.
  • Ponedjeljak, 17. 6., od 10 do 12:10  sati - Webinar o novim natječajima za misiju Ocean i vode u 2024.
  • Srijeda, 19. 6., od 10 do 12 sati – Webinar o novim natječajima za Novi europski Bauhaus (NEB) u radnom programu za misije EU-a u 2024.

Natječaji za misiju Pametni gradovi bit će predstavljeni na webinaru na jesen 2024.

Za sve webinare (osim za misiju Tlo) možete se prijaviti putem poveznice - OVDJE

Za webinar samo za misiju Tlo možete se prijaviti putem ove poveznice - OVDJE

Nakon ispunjene prijave, svi prijavljeni će dobiti ZOOM poveznicu za sudjelovanje na događanju. 

Program prethodno navedenih događanja po datumu možete preuzeti na poveznici - OVDJE

Više informacija o webinarima možete pronaći na poveznici - OVDJE

Popis svih novih natječaja za misije  EU-a programa Obzor Europa u 2024., koji će biti predstavljeni na webinarima, nalaze se na poveznici - OVDJE