Otvorena prijava za NODC2021 u sklopu TODO projekta

NODC2021
Bliži se Nacionalna konferencija o otvorenim podacima - NODC2021 planirana u hibridnom obliku (za online i "prisustvo uživo").

NODC2021 se organizira u sklopu Obzor 2020 Twinning Open Data Operational (857592 – TODO) projekta s ciljem diseminacije dosadašnjih rezultata projekta i trenutnih aktivnosti svim interesnim skupinama u Republici Hrvatskoj iz područja otvorenih podataka.

Cilj projekta "TODO - Twinning Open Data Operational" je iskoristiti interdisciplinarnu znanstvenu izvrsnost i inovacijske kapacitete Sveučilišta u Zagrebu u području otvorenih podataka kako bi se povećala ponuda i uporaba podataka u Republici Hrvatskoj i šire. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koordinira ovaj EU projekt, a partneri na projektu su Fakultet organizacije i informatike, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Pravni fakultet, Fakultet prometnih znanosti, Agronomski fakultet, Sveučilište Delft i Egejsko Sveučilište. Projekt na FOI vodi doc. dr. sc. Martina Tomičić Furjan, a članovi projektnog tima su i prof. dr. sc. Neven Vrček, izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec, doc. dr. sc. Nikolina Žajdela Hrustek, doc. dr. sc. Igor Pihir te Larisa Hrustek, mag. oec.

Registrirati se možete ovdje.

Više informacija o konferenciji i projektu možete pronaći ovdje.