Webinar Competitive advantages through collaborative and open innovation

Interreg webinar
U četvrtak 10. lipnja od 10:00 do 11: 30, europska platforma za učenje o politikama Interreg organizirat će webinar o konkurentskim prednostima pod nazivom "Competitive advantages through collaborative and open innovation".

Cilj webinara je predstaviti pristupe tome kako lokalne, regionalne i nacionalne vlasti mogu pridonijeti promicanju i poticanju poduzetništva vođenog inovacijama.

Posebno će se istražiti pristup odozdo prema gore, fokusirajući se na poboljšanje inovacijskog kapaciteta postojećih poduzeća i rješavanje njihovih specifičnih inovacijskih izazova. Webinar će biti podijeljen u dvije glavne teme:

  • Otvaranje poduzeća prema inovacijskom potencijalu učenika
  • Otvaranje poduzeća prema inovacijskom potencijalu start-upova

Dnevnom redu i registraciji možete pristupiti ovdje.