Webinar Dissemination and Exploitation in Horizon Europe

EC Europa
EC organizira webinar "Dissemination and Exploitation in Horizon Europe".

Webinar će se održati 9.lipnja s početkom u 9.30, na kojem će teme biti nova pravila za diseminaciju i korištenje projektnih rezultata, razlike između komunikacije, diseminacije i korištenja rezultata, glavni aspekti upravljanja intelektualnim vlasništvom u kolaborativnim HE projektima, predstaviti Horizon Results platforma i Horizon Results Booster - dvije nove EC usluge za bolju vidljivost istraživačkih i inovacijskih rezultata HE projekata.

Nije potrebna prethodna prijava na webinar, agenda i link na stranicu webinara ovdje.