Javni poziv za izbor kandidata za članove Znanstveno-stručnog povjerenstva za Program "Razvoj karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti"

HRZZ
Hrvatska zaklada za znanost - HRZZ, objavila je 4. rujna 2023. javni poziv za izbor kandidata za članove Znanstveno-stručnog povjerenstva za Program "Razvoj karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti".

Svi kandidati moraju biti članovi STEM područja, odnosno iz sljedećih područja: biotehničko, tehničko, biomedicinsko, prirodno te iz polja i grana društvenog područja kao što su poslovna informatika, informacijske znanosti, informatologija i informacijske tehnologije. 

Kriteriji koje kandidati za članove navedenog Povjerenstva moraju ispunjavati su: 

 • doktorat znanosti

 • aktivan znanstvenik čiji su radovi objavljeni u međunarodno recenziranim znanstvenim časopisima zastupljenim u istaknutim bibliografskim bazama, knjigama i drugim publikacijama relevantnim za izbor u znanstveno zvanje za svako znanstveno područje (obuhvaćeno područjem STEM-a)

 • uvodna izlaganja, pozivna predavanja na međunarodnim konferencijama i/ili u međunarodno priznatim znanstvenim ustanovama

 • mentorsko iskustvo u vođenju asistenata i viših asistenata

 • boravak i usavršavanje na znanstvenim ustanovama u inozemstvu

 • sudjelovanje na međunarodnim i/ili nacionalnim znanstvenim projektima

 • nacionalna i međunarodna priznanja i nagrade, članstva u znanstvenim stručnim udruženjima.

Navedeno Povjerenstvo imenuje Upravni odbor HRZZ-a, a činiti će ga najmanje sedam članova uzimajući u obzir uravnoteženu zastupljenost znanstvenih područja. 

Zaduženja i zadaci Povjerenstva:

 • osiguravanje provođenja postupka vrednovanja projektnih prijava u skladu s pravilima i u propisanim rokovima

 • utvrđivanje popisa članova odbora za vrednovanje prijava koje su zadovoljile administrativnu provjeru formalnih uvjeta Natječaja

 • analiza rezultata vrednovanja

 • rangiranje projektnih prijava na temelju rezultata vrednovanja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na e-adresu ured@hrzz.hr u roku od 15 dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost.

Više informacija o navedenom Javnom pozivu kao i potrebna dokumentacija dostupno je OVDJE