Objavljen T-AP natječaj Demokracija, upravljanje i povjerenje

T-AP Democracy, Governance and Trust
Transatlantska platforma za društvene i humanističke znanosti (T-AP) objavila je tematski natječaj "Demokracija, upravljanje i povjerenje (Democracy, Governance and Trust – DGT)".

Natječaj je namijenjen istraživačima iz područja društvenih i humanističkih znanosti, a cilj je povećati znanje i razumijevanje o prilikama, izazovima i krizama povezanim s demokracijom, upravljanjem i povjerenjem.

Prijaviti se mogu transnacionalni projektni konzorciji koji se moraju sastojati od najmanje tri partnera iz tri različite zemlje sudionice te moraju uključivati partnere s obiju strana Atlantika.

Rok za podnošenje obveznog obrasca namjere je 15. rujna 2023., a rok za podnošenje prijave je 6. studenoga 2023.

Više informacija o uvjetima za prijavitelje nalazi se na stranicama Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ).

Tekst natječaja dostupan je na stranici HRZZ - Otvoreni natječaji i na stranici Transatlantske platforme