Objavljeni Pozivi za financiranje istraživačkih, razvojnih i inovacijskih aktivnosti

1.
Objavljena su tri poziva, Razvojne istraživačke potpore (NPOO.C3.2.R2-I1.06), Stažiranje u gospodarstvu (NPOO.C3.2.R2-I1.05) i Start-up/Spin-off poduzeća mladih istraživača (NPOO.C3.2.R2-I1.04).

Razvojne istraživačke potpore (NPOO.C3.2.R2-I1.06) - Poziv je dodjela potpora za razvoj vrhunskih mladih istraživača tako da im se omogući  samostalno vođenje istraživačkih projekata. Podupiru se projekti vrhunskih mladih istraživača odnosno voditelja istraživačkog projekta (višeg asistenta ili docenta) koji je završio doktorski studij prije najmanje 2 do najviše 7 godina.

 • Ukupna bespovratna sredstva: 10.020.572,04 €
 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 400.000,00 €
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 750.000,00 €
 • Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva: Znanstvenoistraživačke institucije
 • Nadležno tijelo: MZO, Provedbeno tijelo: HRZZ
 • Rok za dostavu projektnih prijedloga: 17.04.23, 23:58
 • Više informacija o pozivu dostupno je OVDJE

Stažiranje u gospodarstvu (NPOO.C3.2.R2-I1.05) - Poziv stažiranja u gospodarstvu namijenjen je za usavršavanje osoba koje žele, uz zaposlenje u poduzeću, pohađati doktorske studije i steći doktorat. Ovim pozivom se podržava usavršavanje doktorskih studenata u područjima tehničkih, prirodnih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti. Navedeni poziv omogućuje uspostavu suradnje između istraživačkih organizacija, poduzeća i mladih istraživača na projektima od zajedničkog interesa.

 • Ukupna bespovratna sredstva: 2.402.282,83 €
 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 65.000,00 €
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 105.000,00 €
 • Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici, Veliki poduzetnici
 • Nadležno tijelo: MZO, Provedbeno tijelo: HAMAG-BICRO
 • Rok za dostavu projektnih prijedloga: 31.12.23, 23:58
 • Više informacija o pozivu dostupno je OVDJE

Start-up/Spin-off poduzeća mladih istraživača (NPOO.C3.2.R2-I1.04) - Program Start-up/spin-off poduzeća mladih istraživača potiče mlade istraživače zaposlene na javnim istraživačkim organizacijama da pokrenu vlastito poduzeće i razviju poslovanje temeljeno na istraživačko-razvojnim aktivnostima i komercijalizaciji njihovih rezultata. Pod start-up/spin-off poduzećem podrazumijeva se poduzeće ne starije od pet godina, čije je poslovanje zasnovano na izvornim istraživanjima ili tehnologijama razvijenim na istraživačkoj organizaciji.

 • Ukupna bespovratna sredstva: 5.043.466,72 €
 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 66.000,00 €
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 €
 • Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici
 • Nadležno tijelo: MZO, Provedbeno tijelo: HAMAG-BICRO
 • Rok za dostavu projektnih prijedloga: 17.05.23, 23:58
 • Više informacija o pozivu dostupno je OVDJE