iLed partneri sudjelovali na Kick-off i prvom koordinacijskom sastanku u Varaždinu

U četvrtak 8. prosinca, i petak 9. prosinca 2022. godine, na Fakultetu organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu, održana je prva službena projektna aktivnost u sklopu Erasmus+ projekta pod nazivom 'Innovating Learning Design in Higher Education', i vodstvom profesorice Blaženke Divjak, koja je uključivala: Kick-off sastanak i prvi koordinacijski sastanak.

Događaj je okupio predstavnike partnerskih visokih sveučilišta: Sveučilišta Oulu (Finska), Otvorenog Sveučilište (Ujedinjeno Kraljevstvo), Sveučilišta J. W. Goethea iz Frankfurta (Njemačka) i Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.

Intenzivan i uspješan dvodnevni rad rezultirao je zanimljivim raspravama partnera i razradom detaljnih planova za predstojeće projektne aktivnosti.

Kick-off sastanak otvorila je projektna koordinatorica, profesorica Blaženka Divjak, nakon čega su uslijedila predstavljanja partnerskih timova, te prezentacije njihovih uloga u pojedinim radnim paketima. Nakon upoznavanja partnera sa rasporedom planiranih projektnih aktivnosti, formiran je Upravni odbor iLed projekta.

Koordinacijski sastanak bio je usmjeren na planiranje aktivnosti drugog radnog paketa, s fokusom na nadogradnju koncepta i alata dizajna učenja. Većina rasprave drugog dana bila je usmjerena prema analizi i razradi istraživačkog protokola vezanog uz evaluaciju Balanced Learning Design Planning (BDP) alata, razvijenog od strane Fakulteta organizacije i informatike. Proces evaluacije provesti će se među različitim grupama korisnika, te u različitim obrazovnim kontekstima, kako bi se postavio kvalitetan temelj za daljnju nadogradnju BDP alata.

Intenzivan rad na projektnim aktivnostima nastavit će se u sklopu sljedećeg projektnog sastanka u Frankfurtu, u svibnju 2023. godine, u organizaciji Sveučilišta J. W. Goethea iz Frankfurta.

iLed Kick-off meeting (8-9 December 2022)