Održan sastanak konzorcija projekta DIMCARE

DIMCARE - Varaždin Meeting nakon sastanka
Partneri projekta DIMCARE iz Španjolske i Italije, prošli tjedan posjetili su društvena poduzeća na području Varaždinske županije, s ciljem utvrđivanja potrebe za digitalizacijom u sektoru skrbi za osobe unutar sustava socijalne ekonomije.

U Varaždinu je u srijedu, 14. prosinca 2022. i četvrtak, 15. prosinca 2022. održan sastanak konzorcija na projektu „DIMCARE - Digital Missions for Care Social Economy's Resilience“. Organizatori sastanka bili su Fakultet organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu (FOI) i Varaždinska Županija. Sastanku su prisustvovali predstavnici iz pet partnerskih institucija: Universitat Pompeu Fabra iz Španjolske – koordinator projekta, Ajuntament de Mataró, Associació Social Business City Barcelona iz Španjolske, Comune di Prato i Polo Universitatio Citta di Prato iz Italije.

Prvi dan sastanka, 14. prosinca 2022., partneri su u prostorijama Varaždinske Županije imali prezentaciju Društva Crvenog križa Varaždinske županije, nakon čega su posjetili zaštitnu radionicu Srednje strukovne škole Varaždin i društveno poduzeće Humana Nova u Čakovcu.

Drugi dan sastanka, 15. prosinca 2022., partneri su u prostorijama FOI-ja imali prezentaciju tvornice ITAS – Prvomajska d.d., kolegija Socijalno poduzetništvo i projekta WAI4PwDs - Web Accessibility and other Initiatives for Persons with Disabilities in EU in Pandemic and other Crisis Times. Osim prezentacija i interaktivne diskusije, konzorcij projekta je održao sastanak s ciljem planiranja daljnjih projektnih aktivnosti.

Projekt DIMCARE je financiran sredstvima Single Market Programa (SMP), kroz poziv Social economy and local green deals supporting SMEs to become more resilient (SMP-COSME-2021-RESILIENCE) u ukupnom iznosu od 179.015,89 eura.

Cilj projekta je poticanje svijesti o važnosti digitalizacije socijalnog poduzetništva i sektora skrbi o ljudima, otkrivanje i dijeljenje dobrih praksi i međuregionalnog učenja o digitalizaciji socijalnog poduzetništva i otkrivanje specifičnih potreba sektora skrbi za ljude. Rezultat projekta bit će razvijeni lokalni akcijski planovi i smjernice za digitalizaciju socijalnog poduzetništva i sektora skrbi za ljude.

Koordinator projektnog tima na FOI-ju je izv. prof. dr. sc. Ivan Malbašić, a ostatak tima čine doc. dr. sc. Nikola Kadoić i Laura Strupar, bacc. inf.

DIMCARE - Sastanak konzorcija u Varaždinu (14.12.2022.-15.12.2022.)