Planirani RAPIDE partnerski sastanak i LTT aktivnost

Rapide logo
Partneri na projektu RAPIDE planiraju održavanje partnerskog sastanka i trodnevne aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja (LTT) za projektne partnere pod nazivom “Let’s innovate teaching”, u Varaždinu, 5.- 8. rujna 2021. u hibridnom obliku, pri čemu će sve sesije partnerima biti dostupne i online.

Partneri će na sastanku proći kroz detaljni projektni plan za sljedećih 6 mjeseci provedbe, detaljno na radionicama obraditi koncept obrnute učionice te rad baziran na učenju. Sljedeći partnerski sastanak planiran je na TU Delft u studenom 2021., kada bi se trebala održati I druga radionica u sklopu aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja na temu procjene studenata u online okruženju.

 

RAPIDE Sastanak